Sensurerer Drikkeglede.no

Drikkeglede.nofjerne bilder av øl fra sine nettsider innen 1. august. Hvis ikke vanker det dagbøter på 25.000 kroner. Det er Helsedirektoratet som har kommet frem til at nettsiden omfattes av forbudet mot alkoholreklame (se alkoholloven §§ 9-2 og 9-4). I følge Helsedirektoratet fremstår nettstedet som et bevisst og ønsket lovbrudd, begått for å fremprovosere en regelendring og/eller rettslig prøving av reklameforbudets grenser. Vedtaket medfører også at nettsiden må fjerne nyhetssaker om designpriser og ølstevner.

Helt siden Drikkeglede ble lansert i fjor, har nettsiden blitt møtt med skepsis fra helsemyndighetene. Det er derfor ikke så rart at det kommer et vedtak nå. Det er likevel bekymringsfullt at direktoratet tolker reklameforbudet så strengt som de gjør. Nå skal det sies at det er Bryggeri- og drikkevareforeningen som står bak Drikkeglede. Som en interesseorganisasjon for norske bryggerier, har de en viss egeninteresse av å informere om øl. Stortinget har også vært ganske klare i viktigheten av reklameforbudet som en del av norsk alkoholpolitikk. Samtidig virker det litt ekstremt at en nettside som informerer om ølets bruksområder og presenterer informasjon om norske bryggerier og ølkultur skal slås så hardt ned på. At artiklene illustreres med bilder av øl bør ikke gjøre saken verken bedre eller verre. Redaksjonelle artikler om alkohol i tradisjonelle medier er tillatt. Med fremveksten av internett og nettaviser begynner ikke bare skillet mellom tradisjonelle og nye medier å skilles ut, men måten nyheter og informasjon spres på endres også radikalt.

Jeg er ikke uenig med argumentet om at nettsider som fremmer god ølkultur bør oppmuntres. Hadde jeg vært det, burde jeg nok gått i tankeboksen angående min egen blogg. For meg er imidlertid det prinsippielle mer viktig i denne saken. Skal forbudet mot alkoholreklame strekkes så langt at redaksjonelle saker som ikke direkte omhandler enkeltprodukter, ikke tillates? Er det kun greit at det skrives om og legges ut bilder av alkoholholdig drikke, hvis dette gjøres av medier eller privatpersoner, for ikke å snakke om Vinmonopolet, men ikke av bryggerier og interesseorganisasjoner? Er informasjon om øl det samme som reklame for øl? Brygger- og drikkevareforeningen har varslet at de vil sende inn en klage til Markedsrådet. Skulle de få avslag der, håper jeg de tar saken videre.

Vis 2 kommentarer

  1. Myndighetene sensurerer rett og slett informasjon, og det er relativt sinnsykt. Selvfølgelig bryr ikke majoriteten av Ola Dunker seg nevneverdig, da de er opptatt med å drikke fransk rødvin, som de kan lese side opp og ned om på statens kanaliserte informasjonsside om nettopp fransk vin: vinmonopolet.no

  2. Jeg har ingen prinsippielle motforestillinger mot et reklameforbud, men når dette skal gjelde informasjon på en nettside, begynner det raskt å bli ugreit. Assosiasjonene går da raskt over til land vi ikke bør sammenligne oss med. Ola Dunk bryr seg kanskje ikke, men vi har et håp i det norske rettsvesenet.

Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.