Øl, øl og mere øl

I fjor høst stilte Aftenposten spørsmålet om øl er i ferd med å bli den nye vinen. Det har blitt stadig mer vanlig med et bredere ølutvalg på norske utesteder, spesielt i de større byene. Samtidig har norske mikrobryggerier, og da især Nøgne Ø og Haandbryggeriet, fått økt oppmerksomhet de siste årene.

Bloggeren StoreMy har gått nærmere inn på salgstallene til Vinmonopolet for 2010. Tallene er positiv lesning for alle ølentusiaster. For første gang har Vinmonopolet solgt mer enn en million liter øl. Økningen i ølsalget er på hele 22 prosent, og det er kun alkoholfrie varer som øker salget mer. Både sterkvin og brennevin har en reduksjon i antall solgte liter i løpet av året. Tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser også at det har vært en økning i omsetningen det siste året sammenlignet med 2009. Her er økningen imidlertid kun på fire prosent for hele året, mens økningen fra desember 2009 til desember 2010 er på hele 110 prosent. Det er også interessant å merke seg at salget av sterkøl øker samtidig som salget av butikkøl går ned.

Nok et tegn på at sterkøl og importøl øker i popularitet finner vi hvis vi ser nærmere på juleølsalget. Juleøl står riktignok for en overveldende del av det totale sterkølsalget på polet. I 2010 var rundt 36 prosent av ølet som ble solgt gjennom polet, målt i antall liter, juleøl. Dette er imidlertid en reduksjon fra 41 prosent i 2009. Med andre ord er står andre øl enn juleøl for nesten hele økningen i det totale ølsalget på Vinmonopolet fra 2009 til 2010. Videre står norske mikrobryggerier for en stadig større andel av det totale salget. Nøgne Ø er nå det fjerde mest solgte ølmerket på polet. Kun Hansa, Rignes og Aass selger mer poløl. Haandbryggeriet og Ægir er også godt representert, selv om volumet er en del mindre. Mens det er solgt over 73.300 liter Nøgne Ø i 2010, har Haandbryggeriets øl solgt litt over 22.600 liter og Ægir litt over 8.000 liter.

Forhåpentligvis betyr det økte salget at Vinmonopolet vil utvide sitt ølsortement. Med tanke på at Vinmonopolet er det eneste lovlige utsalget for øl over 4,75 alkoholprosent, så er utvalget i Norge forstatt ganske begredelig. I mellomtiden kan vi ølentusiaster glede oss over at øl er i ferd med å bli noe mer enn den tradisjonelle pilsneren også her i nord, og at tilgangen på god øl stadig blir bedre.

Skål!

Skriv en kommentar